Pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá sa vzťahujú na informácie, ktoré môžu byť zozbierané na internetových stránkach spoločnosti Prestigio. Registráciou na stránke www.Prestigio.com, súhlasíte s postupmi popísanými v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov a s tým, že nám poskytnete úprimné a pravdivé informácie, ktoré sa vás týkajú.

Spoločnosť Prestigio vie, že vám záleží na tom, ako budú informácie o vás využité a zdieľané. Vážime si vašej dôvery, že s nimi budeme narábať obozretne a citlivo. Spoločnosť Prestigio sa zaväzuje, že bude dodržiavať a rešpektovať vaše priania, pokiaľ ide o informácie, ktoré sme o vás zhromaždili na našich webových stránkach.

 

Osobné informácie

Informácie, ktoré sme sa od vás dozvedeli, nám pomáhajú prispôsobovať a neustále vylepšovať nakupovanie na stránke www.Prestigio.com.

História vašich transakcií a informácie, ktoré ste nám poskytli online na stránke www.Prestigio.com, telefonicky alebo e-mailom, sú bezpečne uložené v databáze našich zákazníkov. Môžu byť poskytnuté iba našim dcérskym spoločnostiam alebo niektorým tretím stranám, ktorých spoľahlivosť a bezúhonnosť sme si dôkladne overili.

Niektoré informácie od vás nám poskytujete dobrovoľne, ale väčšina z nich je potrebná na správne vybavenie objednávky. Ak nám takéto informácie neposkytnete, vaša objednávka môže byť zrušená. Okrem vybavenia vašich objednávok používame informácie, ktoré ste nám poskytli, na reagovanie na vaše požiadavky, prispôsobenie vašich budúcich nákupov, vylepšenie našich obchodov alebo na komunikáciu s vami.

Akékoľvek osobné informácie, ktoré ste nám poskytli, sú chránené. Spoločnosť Prestigio dodržuje bezpečnostné štandardy a postupy týkajúce sa neoprávnenému prístupu k informáciám o zákazníkoch, ktoré majú zabrániť neoprávnenému použitiu alebo pozmeňovaniu dát. Spoločnosť Prestigio spĺňa uznávané bezpečnostné normy pre všetky transakcie, ktoré môžu zahŕňať platenie poplatkov prostredníctvom služieb dostupných na týchto stránkach, vrátane použitia šifrovania a služieb SSL. Čísla kreditných kariet nie sú uložené na dobu dlhšiu, než je nevyhnutne nutné na overenie a dokončenie transakcie. Je však dôležité, aby ste sa sami chránili pred neoprávneným prístupom k vašim heslám a k vášmu počítaču. Po dokončení práce na verejne prístupnom počítači sa z neho odhláste.

Ku všetkým informáciám, ktoré sú o vás uložené na stránkach spoločnosti Prestigio, môžete kedykoľvek pristupovať a upravovať ich. Spoločnosť Prestigio môžete kedykoľvek požiadať o zverejnenie osobných informácií, ktoré o vás máme, a ich úpravu.

 

Pravidlá ochrany e-mailových adries

Okrem výnimiek uvádzaných v týchto Pravidlách, nebude spoločnosť Prestigio predávať, zdieľať alebo inak distribuovať vašu e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli alebo ktorú sme získali iným spôsobom pri vašom používaní našich stránok. Akákoľvek e-mailová adresa, ktorú ste priamo poskytli spoločnosti Prestigio pri online objednávkach, požiadavkách o zaslanie katalógu alebo žiadostiach o iné informácie, zostane vo výhradnom držaní spoločnosti Prestigio a jej dcérskych spoločností.

Ak nebudete chcieť v budúcnosti prijímať propagačné e-maily od spoločnosti Prestigio, kontaktujte nás buď e-mailom alebo telefonicky na zverejnené telefónne čísla.

 

Ak ste nám poskytli poštovú adresu, môžete od nás pravidelne dostávať zásielky s informáciami o nových výrobkoch, službách alebo blížiacich sa udalostiach. Ak o takéto zásielky nemáte záujem, kontaktujte nás buď e-mailom alebo telefonicky na zverejnené telefónne čísla.

 

Súbory cookies

Rovnako ako väčšina webových stránok zameraných na predaj tovaru, aj my používame súbory „cookies“. Sú to malé dátové súbory, ktoré ukladá váš prehliadač a ktoré umožňujú našej webovej stránke určiť, kedy ste k nej pristupovali.. Aj keď bolo viackrát vyjadrené znepokojenie nad tým, aké následky pre súkromie má používanie súborov cookies, je dôležité vedieť, že tieto súbory nedokážu získať iné informácie než tie, ktoré ste o sebe už dobrovoľne odhalili. Prevažná väčšina používateľov internetu v súčasnosti oceňuje súbory cookies ako užitočnú funkciu, ktorá im pomáha pohodlne nakupovať online. Funkcia „pomocníka“ na paneli s nástrojmi väčšiny internetových prehliadačov obsahuje informácie o tom, ako zabrániť prehliadaču ukladať súbory cookies, ako vás má prehliadač informovať po uložení nového súboru alebo ako súbory cookies úplne zakázať.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa niektorého z našich pravidiel ochrany osobných údajov na webe, neváhajte nás kontaktovať listom, e-mailom alebo telefonicky.